Prof. Dr. Canatan, kitabı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a hediye etti.
Çocuk, Kan ve Genetik Hastalıkları Uzmanı, Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı, Antalya Genetik
Tanı Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Duran
Canatan’ın editörlüğünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı anısına 100 bilim
insanının makalelerinden oluşan ‘Talasemi ve Hemoglobinopatiler’ isimli kitabı yayımlandı.
Halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen Talasemi hastalığının genetiği, tanı ve tedavi yöntemleri
ve 22 ülkede talasemi önleme çalışmalarını içeren kitap 13 bölümden oluşuyor. Kitap, Türkçe ve
İngilizce olarak yayımlandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi Açılışı Yapıldı Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi Açılışı Yapıldı


Kitabın dünyada ders kitabı olarak okutulacağını söyleyen Prof Dr. Canatan, Türkiye’de ki tüm
üniversitelere de okutulması için kitabı ücretsiz gönderdiklerini söyledi. Aynı zamanda Akdeniz
bölgesinin hastalığı olması dolayısıyla Antalya’da da başta Valilik ve Muratpaşa Belediyesi olmak
üzere tüm belediyelere kitabı armağan edeceklerini de sözlerine ekledi.


TALASEMİ NEDİR?
Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi, insan vücudunda sağlıklı olarak yer alan kırmızı kan
hücrelerinin üretimini etkileyen kan bozukluğu olarak tanımlanıyor. Başta Akdeniz ülkeleri olmak
üzere Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde görülebiliyor. Anemi benzeri semptomlarla ortaya çıkan
talasemi hastalığı kişide kansızlık, çarpıntı ve çabuk yorulma gibi durumlara neden oluyor.

Editör: MELİS METİN