Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burhan Özkan, Türkiye genelinde istihdam oranı en yüksek eğitim kurumlarının başında geldiklerini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, mezunlarının yüksek istihdam oranı ile dikkat çekiyor. Prof. Dr. Burhan Özkan, tercih sürecinde bunun dikkate alınması gerektiğini belirterek geleceklerini belirleyici üniversite seçimi yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. MYO Müdürü Prof. Dr. Burhan Özkan, “Tercih yapacak öğrencilerimize ve ailelerine tercihte sadece 4 yıllık fakültelere odaklanmamalarını, meslek yüksekokullarını da seçenekler arasında değerlendirmelerini öneriyorum. Ancak meslek yüksekokulları tercihinde de ilgili okulun bölümlerini ve programlarını, eğitim içeriği, istihdam ve alt yapı imkanlarını inceleyerek karar vermeleri daha sağlıklı olacaktır. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO özelinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki programlarımızın büyük ekseriyâtında mezunlarımız istihdam sorunu yaşamamaktadır. İş hayatına erken başlayan öğrencilerimizin okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme konusunda avantajlı olmaları nedeniyle firmalar istihdam konusunda öğrencilerimize öncelik tanımaktadır” diye konuştu.

Programlarımız tercih sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor

7000’e yakın öğrencisiyle Sosyal Bilimler MYO’nun Akdeniz Üniversitesinin en fazla öğrenciye sahip birimi olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, “Öğrencilerimiz 13 normal örgün öğretim, 13 ikinci öğretim ve 1 uzaktan eğitim programı olmak üzere toplam 27 programda eğitim almaktadır. Söz konusu programlarımız her yıl yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak ülkemiz genelinde tercih sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır. Mesleki eğitim; teorik eğitimi, pratik eğitimle tamamlama ve istihdama yönlendirebilme odaklıdır” diye konuştu.

Ara eleman değil aranan elaman

Günümüzde başarı ve rekabetin daha çok bilgi ve beceriye bağımlı hale geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Buhran Özkan, “Öğrencilerimizi ara elemandan ziyade ‘Aranan Eleman’ veya ‘Ana Eleman’ olarak mezun etmeye özel önem veriyoruz. Yüksekokulumuz her yıl düzenlenen ‘Geleneksel Pilav Günü’ ve ‘Kariyer Günü’ gibi en köklü gelenekleriyle öğrencilerimizi, mezunlarımız ve sektör paydaşlarımız ile buluşturmaktadır. Sosyal Bilimler MYO ailesi olarak köklerimizde böyle bir gelenek olduğu için mutlu ve gururluyuz. Geleneklere sahip çıkılması ve sürdürülmesini, kurumsallaşma, aidiyet duygusu ve vefalı olma noktasında çok önemsiyoruz. Sektör temsilcilerimizin ve paydaşlarımızın sürece aktif katılımı için programlarımız bünyesinde oluşturduğumuz Danışma Kurulları’nın katkılarıyla müfredatlarımızı yenilemeye ve ulusal-uluslararası meslek standartları ile uyumlu hale getirme çalışmalarını sistemli ve düzenli bir şekilde sürdürmeye özen gösteriyoruz. Bu noktada Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim ve altyapısı ile ilgili tüm konulardaki güçlü destekleri için Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan hocamıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mezunlar derneğimiz çok önemli rol oynayacak

Sosyal Bilimler MYO, öğrenci mezun etkileşimini artırmak için 2022 yılında da Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezunlar Derneği (SOBİLMED) kuruldu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren SOBİLMED Başkanı İsmail Apaydın, kendisinin de aynı okuldan mezun olduğunu belirterek, “Müdürümüz ve Derneğimizin Onursal Başkanı Prof. Dr. Burhan Özkan hocam ile hedeflerimiz ve projelerimizi değerlendirmek amacıyla sık sık bir araya geliyoruz. 30 bini aşkın mezunumuzu dernek çatımız altında toplayarak hem mezunlarımızın hem de eğitim-öğretimine devam eden öğrencilerimizin sorunlarına çare üretmek, aralarındaki iletişimi güçlendirerek sosyal sorumluluk gereği toplumumuza maksimum faydayı sağlamak istiyoruz. Mezunlarımızın aranan ya da ana eleman olması; ancak iyi bir mesleki eğitim ve akademi-sektör iş birliği ile mümkündür. Öğrencilerimizin mesleki eğitimde sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikleri kazanabilmesi için sektörle ilişkilerimizin güçlü ve sürdürebilir olması ve sektör beklentileri ile mesleki eğitim arasındaki köprünün günlük kalabilmesinin önemini biliyoruz. Bu noktada artık derneğimizin de çok önemli rol oynayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.