Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, hayata geçirdiği haftada 4 gün mesai uygulamasına devam etme kararı aldı. 3 ay süren pilot uygulama sonrası sonuçları duyuran Genel Müdür Cengiz Taş uygulamanın ekibin iş-yaşam dengesini, motivasyonunu ve verimliliği olumlu etkilediğini kaydetti.

Akkök Holding Şirketleri’nden Aksa Akrilik, 1 Ocak-31 Mart arasında deneme sürecini uyguladıkları haftada 4 gün çalışma sistemini bin 450 çalışanından mesai ücreti almayan 225 çalışanı için kalıcı hale getirdiklerini açıkladı. Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, uygulamanın çalışanların memnuniyetinin yanı sıra, üretkenliği ve verimliliği de olumlu etkilediğini kaydetti.

Şirket, eksik çalışılan gün için diğer günlerde ek mesai uygulaması yapmamış, maaş ve yan haklarda da herhangi bir kesintiye gitmemişti. Yapılan açıklamaya göre, haftada 4 gün mesai yapan çalışanlar, yine önceki gibi 08:00- 17:00 saatleri arasında çalışmış, haftada 1 gün de izin kullanmıştı. Şirket, haftada 4 gün mesai nedeniyle çalışan sayısında bir artışa gitmedi, var olan norm kadrosuyla süreci yönetti.

Uygulama, iş yaşam dengesini olumlu etkilerken, şirkete olan bağlılığı artırdı

3 ay boyunca yaklaşık 225 çalışanın katılımıyla yürütülen pilot uygulamanın sonuçlarını paylaşan Taş, “Uygulamayla birlikte, performansı tamamen iş sonuçları ve hedeflere göre ölçerek, çalışana işi üzerinde daha fazla sorumluluk veren bir modele geçmiştik. Uygulama kapsamındaki çalışanlarımızın geri bildirim anketi sonuçlarının bulguları arasında, çalışanların haftada 4 gün çalıştığında iş terminlerinde ve toplantı gibi katılımlarında bir aksama yaşanmadığı, sürecin çalışma verimliliğini yükselttiği, iş yaşam dengesini olumlu etkilediği, şirkete olan bağlılığı ve motivasyonu artırdığı gibi çıktılar yer aldı” dedi. Yapılan pilot uygulamanın organizasyonel yedeklemeye de katkı sağladığını belirten Taş, çalışılmayan gün içerisinde gelişebilecek durumlar için çalışanların diğer ekip arkadaşlarıyla iş takibi konusunda daha fazla etkileşimde olduğunu, bunun da ekip içi iş birliğini artırdığını kaydetti.

Haftada 4 gün mesai yapan çalışanların yüzde 93’üne göre uygulama motivasyonu artırdı

Uygulama kapsamında giren 223 çalışandan 193’ünün katıldığı anket sonuçlarına göre, ankete katılan çalışanların; yüzde 93’ü uygulamanın motivasyonunu artırdığını ve uygulamanın devam etmesinin de motivasyon açısından olumlu olacağını belirtti.

Yüzde 97’si uygulamaya dahil olduğunda işlerini termininde teslim edebildiğini ve bölüm içi işlerinde aksamadığını belirtti. Yüzde 94’ü uygulamanın iş yaşam dengesini olumlu etkilediğini belirtti.

Yüzde 85’i uygulamanın çalışma verimliliğini artırdığını belirtti. Yüzde 89’u uygulamaya dahil olduklarında eğitim, toplantı gibi organizasyonlara katılımlarında bir aksama yaşamadığını söyledi.

Yüzde 86’sı uygulamanın şirkete bağlılığı artırdığını söyledi. Yüzde 79’u ekibindeki çalışanların yedeklenmesini olumlu etkilediğini belirtti.

Şirkete yapılan nitelikli iş başvurularında yüzde 100 artış gözlendi

Haftada 4 gün mesai uygulamasının başlamasının ardından, Aksa Akrilik’e yapılan nitelikli iş başvuruları yüzde 100 artış gösterdi. Şirketin iyi yetenekleri çekme potansiyeli ciddi ölçüde artarken, özellikle genç yeteneklerin şirkete olan iş başvurularında da kayda değer artış gözlendi.

Diğer taraftan, şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşılan içeriklerin görüntülenmelerinde ve şirket ile ilgili paylaşımlarda ilgili dönemde geçmiş döneme göre artış kaydedildi. Şirkete haftada 4 gün mesai uygulamasına geçilmesi, sosyal medyada öne çıktı.

Dünyada 4 gün mesai sistemini kalıcı hale geliyor

Tüm dünyada haftada 5 gün olan mesai anlayışından uzaklaşmak isteyen şirketlerin sayısı artıyor. Son olarak Belçika, İzlanda, İsveç ve Almanya’da kısmen uygulanmaya başlanan 4 gün mesai İngiltere’de denenmeye başlanmıştı. İngiltere’de pilot uygulamaya katılan 61 şirketten 56’sı 4 gün mesaiyi kalıcı hale getirmişti.