Raporda, Antalya'nın karşılaştığı sosyo-ekonomik ve kültürel zorluklar detaylı bir şekilde ele alınıyor. Kentin büyümesi ve gelişmesi için iş dünyası, yerel yönetimler ve toplumun bir araya gelerek ortak çözümler üretmesi gerektiği vurgulanıyor. Aynı zamanda raporda, Antalya'nın karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunuluyor. Altyapı, trafik, turizm, çevre koruma gibi alanlarda yapılması gerekenler belirtilerek, şehrin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için adaylardan eylem planları oluşturmaları isteniyor.

ANSİAD'ın açıklaması, Antalya'nın sürdürülebilir kalkınması için iş dünyası, yerel yönetimler ve toplumun bir araya gelerek iş birliği yapmasının önemini vurguluyor. Ancak bu şekilde şehrin potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkabileceği ve yaşam kalitesinin artırılabileceği ifade ediliyor.

Antalya'nın geleceği için kritik öneme sahip olan yerel yönetimlerin ve diğer paydaşların dikkate alması gereken konuları detaylı bir şekilde ele alıyor. Bu açıklama, şehrin daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kalkınma yolunda ilerlemesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.