Prof. Dr. Gökoğlu, geminin taşıdığı boksit madeninin su altında ağır metal kirliliğine yol açabileceğini belirtiyor. Boksit madeni, alüminyum üretiminde ve aşındırma amacıyla kullanılan bir madendir. Bu tür gemilerde ayrıca fazla miktarda petrol, yağ ve sintine suları bulunabilir, bu da deniz kirliliği yaratır.

Prof. Dr. Gökoğlu, geminin taşıdığı kirlilik ana akıntılarla batıya doğru sürüklenebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, deniz ekosisteminin korunması için gemi taşımacılığı sırasında kirliliğin önlenmesi veya en aza indirilmesi önemlidir. Gemi sahipleri, kirliliği azaltmak için çeşitli önlemler alabilirler, örneğin daha az kirletici yakıt kullanabilirler veya gemilerinde kirliliği önleyici sistemler kurabilirler. Ayrıca, kirliliği önlemek için denizcilik düzenlemelerine ve çevre koruma yönetmeliklerine uyulması da önemlidir.