Antalya Ticaret Borsası Temmuz ayı hal endeksini açıkladı. Domates miktar endeksi yıllık yüzde 31,35 azalırken, fiyat endeksi yüzde 124,76 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 52,59 azalırken, fiyat endeksi yüzde 89,83 artış gösterdi. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 44,15 azalırken, fiyat endeksi yüzde 57,09 oranında yükseldi.

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2023 Temmuz ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına değişim gösterdi. Temmuz ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde -39,78, sebzede yüzde -55,75 ve meyvede ise yüzde -18,00 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde -31,35 ve sebzede yüzde -52,59 ve meyvede ise yüzde -44,15 azalış gösterdi. Temmuz ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, 2018 yılı hariç, sebze ve meyve için ise son 8 yılın rekor azalışlarıyla gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates, sebze ve meyve için 8 yılın ortalaması üzerinde gerçekleşti.

Miktar azaldı, fiyat arttı

Temmuz ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 124,76 olarak tabloya yansırken, miktardaki yüzde -31,35’lik azalış, fiyattaki bu yüksek artışın temel nedenlerinden biri oldu. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 89,83 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde -52,59 azalması bu ortalama üstü fiyat artışında önemli rol oynadı. Meyve fiyat endeksindeki yıllık yüzde 57,09 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde -44,15’lik azalış fiyattaki artışa neden oldu.

Aylıkta miktar azaldı

Temmuz ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda ortalama altında azalış düzeyinde, fiyatta ise rekor artışla gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde -39,78 azalırken, bu azalış domateste işlem fiyat endeksinin aylık yüzde 70,93 artmasında etkili oldu.

Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde -55,75 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 51,44 arttı. Son 5 yılın Temmuz ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi aylık ortalama altında azalış gösterirken, fiyat endeksi değişimi ise rekora yakın arttı.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde -18,00’lik azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi yüzde -0,30 azaldı. Son 5 yılın Temmuz ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde ortalama altında, fiyat endeksinde ise rekor düşük azalışlar gösterdi.