Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Bölümü'nden, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun, böbrek taşının sıvı tüketiminin az olmasından kaynaklanabileceğini vurguluyor. Böbrek taşı, idrardaki minerallerin kristalleşmesi sonucu oluşur ve ağrı, idrardan kan gelmesi, idrar yapma sıklığında artış gibi belirtiler gösterir.

Dr. Öztorun, böbrek taşı hastalığının tanısı için kan ve idrar tetkikleri ile görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığını belirtiyor. Böbrek taşı, vücut dışı şok dalga tedavisi, lazer uygulaması ve açık operasyonlar dahil olmak üzere farklı yöntemlerle tedavi edilebilir.

Vücut dışı şok dalga tedavisi, lazer ile kapalı taş ameliyatı ve perkütan nefrolitotomi/nofrolitotripsi yöntemi, küçük taşlar için uygunken laparoskopik ve açık böbrek taşı ameliyatı, diğer tedavi seçeneklerinin uygun olmadığı durumlarda tercih edilir.