Bu üzücü olayın ardından açılan davada, İstanbul'da yaşayan böbrek hastası Ahmet Emin Bilgin'in ölümünden sorumlu tutulan Kızılay ve özel hastane toplam 770 bin TL tazminata mahkum edilmiştir. Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemede, hastaya Kızılay'dan verilen kandan HIV virüsü bulaştığı tespit edilmiştir.

Mahkeme kararında, Kızılay'ın tam kusurlu olduğu ifade edilerek, bu durumun Ahmet Emin Bilgin'in ölümüne neden olduğu belirtilmiştir. Bu kararla birlikte, Kızılay ve özel hastane tazminat ödemekle yükümlü tutulmuştur.

Bu olay, sağlık hizmetleri veren kurumların ne kadar önemli olduğunu ve hatalarının ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini göstermektedir. İnsan hayatı söz konusu olduğunda, sağlık hizmetleri veren kurumlar büyük bir sorumluluk taşımaktadır ve bu sorumluluğun farkında olarak hareket etmelidirler.