Zonguldak Belediye Meclisi Nisan ayı birinci birleşiminde maddeler oy çokluğu ile komisyona havale edildi.

Zonguldak Belediye Meclisinin Nisan ayı birinci birleşimi Belediye Başkanı Selim Alan yönetiminde belediye nikah salonunda yapıldı. Mecliste 2022 Mali Yılı Denetimi raporunun kabul edilmesinden sonra Belediye 2022 Yılı Faaliyet Raporu oy çok böyle mecliste kabul edildi. Mecliste Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca çöp toplama aracı alınması şartıyla yapılan 1.850.000,00.-TL’lik şartlı hibenin kabul edilmesi ve konu ile ilgili ilgili tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan’a yetki verilmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca çöp konteyneri alınması şartıyla 1.105.000,00.-TL.’lik şartlı hibenin kabul edilmesi ve konu ile ilgili ilgili tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan’a yetki verilmesi, enerji firması tarafından yapılacak olan 2023 yatırım yılı kazı çalışmalarında her türlü yazışma, sözleşme ve protokol yapılması, yükleniciden alınacak yol tahrip bedelinin belirlenmesi (asfalt, parke, beton ayrı ayrı), imzalanması gibi işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan’a yetki verilmesi, Mevcutemekli personeller ile emekliye ayrılmayı düşünen personellerin kıdem tazminatlarının ödenebilmesi amacıyla özel ve resmi bankalardan 48 ay vade dahil ana parası 20.000.000.-TL.’yekadarkredi alınması, kredi için teminat göstermek amacıyla İller Bankasından teminat mektubu alınması, alınacak kredi ile ilgili her türlü sözleşmeleri yapmak ve imzalamak konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi, Merkez İlçe, Bahçelievler, Karaelmas, Mithatpaşa, Meşrutiyet, Ontemmuz, Terakki, Yayla ve Yeşil Mahallelerinde, mülkiyeti veya tasarrufu Belediye Başkanlığımıza ait olan toplam 63 adet dükkan/büfe/wc’nin kiralama sözleşmelerinin süresi bitmiş olup, söz konusu 63 adet dükkanın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun18’inci maddesinin (e) bendi hükmü kapsamında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 10 yıl süre ile ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere Kiralama İhalesine çıkılması için Belediye Encümeni’ne ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi, Belediye mülkiyetinde bulunan Bahçelievler Mahallesi, 9.118,90 m2 yüzölçümlü 1565 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1/1 hissenin, yine Bahçelievler Mahallesi, 1.713,71 m2 yüzölçümlü 1568 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1/1 hisse ile mülkiyeti hisseler oranındaki Terakki Mahallesi, 6.064,44 m2 yüzölçümlü 1635 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmazda bulunan 102409/606444 (1.024,09 m2)’lik hissenin ilgili kanunlar ve yönetmelikler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlara, tüzel kişiliklere ve üçüncü kişilere satışı, trampası ve devri iş ve işlemleri için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nin 18’inci maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma Mahallesi, 1984 ada 6 parsel sayılı taşınmazın doğusunda kalan tescil harici alana yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 389 ada 604 parsel sayılı taşınmazın bir kısmına yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ve son olarak Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 389 ada 604 parsel sayılı taşınmazın bir kısmına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi maddeler oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. Meclisin ikinci birleşiminin ise 7 Nisan Cuma günü yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdirildi.