Antalya’da MHP’den Milletvekili Aday Adayı olan Osman Zinnur Abay, 6 alandaki projelerinden bahsetti.

28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, Antalya’da MHP’den aday adaylığını açıklayan Osman Zinnur Abay, imar, bayındırlık, ekonomi, sağlık, eğitim ve hukuk alanlarından projelerinden bahsetti. Eğitim aldığı uzmanlık alanlarıyla ilgili görülen sorunların çözümünde gerekli altyapı ve maliyetlere ilişkin detaylı bir çalışma yaptığını aktaran Abay, ülkenin geliştirilmesinde çaba gösterip bu çabayı mecliste taşımayı umduğunu söyledi.

Abay, yerel yönetimlerce plan tadilatı yapılarak Türkiye genelinde uygulanan İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin uygulanamaz hale getirildiğine dikkati çekerek, “Bu plan tadilatı ile bir emsal olan yerlerin iki veya üç emsale çıkartılarak 20 bağımsız bölüm yapılacak yere, 100 bağımsız bölüm yapılması ve bir de buna kat yüksekliği eklenerek bölgedeki yeşil alanları, sosyal donatı alanları, okul yerleri ve yollar kullanılamaz duruma gelmiştir. Tüm bunları engellemek için tek İmar Yasası ve tek İmar Yönetmeliği yapılması ve kesinlikle değiştirilmeyecek hale getirilmesi, rant kapılarının kapatılması, vatandaşın daha fazla yeşil alan ve sosyal donatı alanları kullanmasının sağlanması gerekir. Bunlarla ilgili detaylı çalışmalarımız mevcut, Antalya ili özelinde detaylı bir projemiz bulunmaktadır” dedi.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde, Deprem Yönetmeliğini kapsayacağını vurgulayan Abay, “Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinin, sözleşmedeki tarafları koruyacak şekilde OMBUDSMAN olarak görev alması ve bununla birlikte yargı yükünün azaltılması sağlanabilecektir. (Detaylı projemiz hazırdır.) İnşaatların yapımında yapı denetim şirketlerinin kapatılıp tüm görevlerini Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne verilerek belediyelerle il müdürlükler arasında denetim sağlanabilecektir. Belediye İmar Komisyonlarında yer alacak meclis üyelerinin teknik uzman fakülte mezunu olma zorunluluğu getirilmesiyle alınan kararların, yapılacak işlerin hakka ve hukuka uygun olması sağlanmış olacaktır. Belediye Meclislerinde imara yönelik alınan kararların Bakanlık onayından geçmesi. Belediyelerce yeni yapılacak imar planlarının dışarıdan şehir plancıları ve haritacıları tarafından değil, bizzat belediye uzman ekiplerince yapılması ve yapılan bu imar planlarının yine Büyükşehir Belediye Meclisinden sonra Bakanlık onayından da geçmesi gerekmektedir” diye konuştu.

"Kentsel dönüşüme ilk önce çok riskli yapılardan başlanacaktır"

Kentsel dönüşüm konusunda projelerinden bahseden Abay, “1999 ve öncesi Yapı Ruhsatlı yapıların deprem sınıflarına göre kentsel dönüşümün parsel bazında değil, ada bazında yapılması zorunlu kılınacak, böylelikle sosyal donatıların, yeşil alanların fazlalaştırılması, okul yerlerinin çoğaltılması, mevcut yolların ada bazında yapıldığından yolların genişletilmesi sağlanabilecektir. Kentsel dönüşüme de ilk önce çok riskli yapılardan, ulaşım sıkıntısı çekilen ve sosyal donatıları az olan bölgeden başlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Bilirkişi yönetmeliğini düzenlemesine ilişkin ise Abay, “Nitelikli bilirkişi eğitimi ile ilgili düzenleme yapılarak bilirkişilerin alanında sınavla göreve getirilmesi” derken, Sulh Hukuk Mahkemelerinde taşınmaz, kira uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin gerçekleştirecekleri projeyle mahkemenin iş yükünün azaltılması, kiracı ve kiralayan ile ilişkinin yeniden düzenlenerek belli bir standart çerçevesinde işlevsel hale getirilmesi, bölgesel ve mahalle bazında emlak vergi artış oranlarının düzenlenmesi, gibi düzenlemeler yer aldığını belirtti.

Abay diğer proje başlıklarını ise şöyle sıraladı:

"İdare mahkemelerinde mahkeme başkanı ile birlikte üyelerden en az birinin hukuk fakültesi mezunu olması. Özel ve ihtisas mahkemelerinde görev yapacak hakimlerin ayrıca alanında en az yüksek lisans eğitimi alma veya ikinci bir fakülte mezunu olması. İdari davalarda adli yardım (teknik) müessesinin vatandaş lehine geliştirilmesi. İhale Kanunu’nun tamamen kaldırılıp yeniden yapılması ve sürekli değiştirilmesinin engellenmesi. İhaleye katılım şartları ve ihale yönetiminin kesin net ve bilinebilir hale getirilmesi, ihaleye katılım yönünde ulaşılabilirlik sağlanması ve kamu yararının öncelenmesi, ihalenin fiyat bazında değil kalite bazına tekliflerin değerlendirilebilir hale getirilmesi ve yerli üretim malzemelerin ihalelerde öncelikli hale getirilmesi. Ticari hayatın güvenliğini sağlamak adına karşılıksız verilen çeklerde bankaların sorumlu hale getirilmesi. Sermaye şirketlerine (işletme, iktisat, kamu yönetimi mezunlarının) kamunun denetçi olarak görevlendirilmesi. Şirketlerin bilançolarının ve yapılan işlemlerinin kontrolüyle şirketlerin geliştirilmesi, denetlenmesi, kredilendirilmesi. Yatırım yaparken gerekli desteğin verilebilmesi için bu denetçilerin denetleme raporlarının esas alınması (Bunun sonucu, sahte fatura, usulsüz ticari işlemlerinin ortadan kaldırılarak samimi bir şekilde ticaret yapmak isteyen insanların desteklenmesi). Şirketlerin yaşam sürelerinin uzatılması ve uluslararası çapta rekabet edebilir hale getirilmesi."

Abay, son olarak Antalya bazlı projelerini de, "Antalya-Konya, Antalya-Isparta arasındaki duble yolların ivedi olarak tamamlanması. Antalya-Mersin arasındaki çevre yolunun tamamlanması. Kumluca, Finike, Demre ve Kaş duble yolunun ivedi olarak tamamlanması. Korkuteli-Elmalı duble yolunun tamamlanması. Antalya-Konya yolunun tamamlanmasıyla birlikte hızlı tren hattına hızlı bir şekilde katılması. Şehrin ortasında kalan ve belediyelerce imar uygulaması yapılmayan bölgelerin bakanlık sorumluluğuna alınıp ivedi olarak imar planlarının yapılması. Şehrimizde kira artışı konusunda çözüm üretecek projeler geliştirilmesi” şeklinde madde madde sıraladı.

Abay, belirttiği projelerin detaylı planlarının mevcut olduğunu belirterek, halk tarafından yetki verilmesi durumunda mücadelelerini ülke lehine olacak şekilde gerçekleştirmek için kolları sıvadıklarını da sözlerine ekledi.