Halk arasında yaygın adıyla ‘MS’ hastalığı yani Multiple Skleroz’ın, Türkiye’de görülme sıklığı 100 bin kişide 40 kişi olduğu ve yaklaşık 35 bin MS hastası bulunduğu tahmin ediliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, MS hastalarına optimum tedaviyi uygulamak amacıyla özel MS Polikliniğini hayata geçirdi.

MS bulgularını taklit eden diğer hastalıkların olduğunu bu yüzden MS hastalığının tanısını koymak için bir takım tetkiklerin yapılması gerektiğini söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Halil Güllüoğlu; “Özellikle 20-40 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görülen MS hastalığı; kısaca bağışıklık sisteminin çalışmasının bozularak, kişinin kendi sinir hücrelerine yani nöronlarına karşı yanlış bir şekilde aşırı reaksiyon göstererek harabiyet oluşturması şeklinde açıklanabilir. MS hastalığında önemli olan erken tanı ve erken tedavidir. Çünkü MS hastalığını taklit edebilecek hastalıklar mevcut ve bu hastalıklar aynı MS gibi klinik bulgularla karşımıza çıkabiliyor fakat uygulanabilecek tedaviler farklı. Kesin tanıyı koyduktan sonra ve ayırıcı tanıyı yaptıktan sonra en uygun tedavisi ile birlikte bir an önce sürece başlamak gerekiyor. MS tedavisinde ilaçların kullanımı, hastanın yakın takibi, ilaçların yan etkileri ve özellikle ilaç raporlarının düzenlenmesi açısından 3’üncü basamak sağlık kuruluşunda takibi önemlidir” dedi.

Multidisipliner yaklaşım

MS hastalığının tanı ve tedavi sürecinde birçok aşama bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Hasan Armağan Uysal ise, “Tanı sürecinde bizler nörologlar olarak bir nörolojik muayene yaparken oldukça uzun vakitler harcamaktayız. Bunun için de nöroloji polikliniğinde diğer nörolojik hastalıklar arasında bir kaybolma olmaması amacıyla MS özel dal polikliniği açmaya karar verdik. Bu polikliniği açma amacımız MS hastalarının bu hastalığa ait bulgularının dışında, özellikle yorgunluk, idrar kaçırma, unutkanlık, duygu durum bozuklukları gibi birçok durumu uzun uzadıya konuşmak, nörolojik muayenelerini uzun uzadıya yapabilmek, tedavi seçeneklerini tartışmak ve hastalıkla ilgili iyi bir sonlanım elde etmektir. Bununla ilgili aynı zamanda multidisipliner bir çalışmamız da olacak. Fizik tedavi, psikoloji, beslenme ve diyet alanında multidisipliner çalışarak hastalarımızın en iyi şekilde tedavi almasını amaçlamaktayız. Bir başka konu da bu hastalıkta hastalığın seyrine dikkat çekmektir. Çünkü yıllar geçtikçe hastalığın seyri daha kötüleşebilmekte ya da başka bir yöne evirilebilmektedir. Bu sebeple de hastalarımızı ayrıntılı muayene edip, onlarla ayrıntılı konuşup, hastalıkla ilgili gereken en optimum tedaviyi vermeyi amaçlamaktayız. Bizler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde haftanın her günü MS özel dal polikliniği yapmaktayız” şeklinde konuştu.