Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde geliştirilen projeye TÜBİTAK desteği verildi.

“TÜBİTAK ARDEB 1002-A Hızlı Destek Modülü” çerçevesinde 2023 yılı Şubat dönemi Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. Bu çerçevede Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Baltacıoğlu’nun yürütücüsü olduğu, Doç. Dr. Hande Baltacıoğlu’nun danışman ve Arş. Gör. Mehmet Yetişen’in ise bursiyer olarak görev aldığı “Presleme Öncesi Şeker Kamışına Uygulanan Ön İşlemlerin Şeker Kamışı Suyunun Aroma ve kalite özelliklerine olan etkisinin belirlenmesi” adlı proje de destek almaya hak kazandı.

İlgili çalışma ile şeker kamışı üretiminin de yapıldığı Çukurova bölgesinde bulunan meyve suyu fabrikasının, şeker kamışını ülke değerleri açısından değerlendirerek kullanması hedefleniyor.