Müdürlerin 'Mülakatlarda Akraba Kayırma' İddiasına İnceleme Müdürlerin 'Mülakatlarda Akraba Kayırma' İddiasına İnceleme

Bu özel günde sokak hayvanlarının yaşadığı sorunlara ve çözüm yollarına dikkat çekmek amacıyla yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının refahının sağlanması ve popülasyonun yönetilmesi için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.

Özellikle sokaklarda yaşayan hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması ve popülasyonun kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yerel yönetimlerin bu konuda daha etkin adımlar atması gerektiği belirtildi. Belediyelerin, 5199 sayılı kanun kapsamında belirlenen görevlerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, sokak hayvanlarına yönelik bakım ve tedavi hizmetlerinin sağlanması, bakımevlerinin kurulması ve standartlarının belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Yerel yönetimlerin, hayvan sağlığı ve refahını gözeterek, sokak hayvanlarına yönelik tedbirler alması gerektiği vurgulandı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin bu önemli açıklaması, sokak hayvanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.