Prof. Dr. Nevzat Kaya, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından düzenlenen “Mitos ve İletişim” seminerinde, mitlerin toplumsal iletişimi nasıl şekillendirdiğini ele aldı.

Özellikle katıldığı YouTube programlar ile edebiyat, sosyoloji ve mitoloji arasında kurduğu bağları renkli bir anlatımla akademinin dışına çıkarıp geniş bir kitleyle buluşturan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Kaya, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nün düzenlediği “Mitos ve İletişim” seminerine konuk oldu.

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek’in yaptığı seminerde, Prof. Dr. Nevzat Kaya, toplumsal iletişimin önemli kodlarına dönüşen mitlerin, insanların kültürlerini, inançlarını, değerlerini ve hayatlarını nasıl şekillendirdiğini ele aldı. Belirli bir kültürün veya toplumun inançları ile şekillenen hikayelere dayanan mitlerin ve bunların bir araya gelerek oluşturduğu mitosların, hala önemli birer toplumsal iletişim aracı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Kaya, mitlerin günümüzdeki kullanım şekilleri, önemi ve etkilediği kesimlerle ilgili bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Kaya, “Mitler sayesinde bir topluluğun, bir düşünceyi ilk kez standardize ederek bunu göz önünde bulundurma becerisini oluşturduğunu söyleyebilirz” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Kaya: “Mitler ilk toplumsallaşma kodlarını oluşturuyor.”

Mitlerin insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve ilk toplumsallaşma kodlarını oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaya, “Aslına bakılırsa mitler, dünyayı anlamlandırmayı amaçlayan ilk kitle iletişim araçlarıdır” dedi. Mitlerin genellikle tanrıların veya kahramanların eylemlerine, belirli bir kültürün veya toplumun inançlarına dayanan hikayeler olduğunu ve sözlü olarak aktarıldığını ve taşıdıkları metaforlar nedeniyle değerli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Kaya, mitlerin ve oluşturdukları mitosların insanı şekillendirmeye devam ederken insanların ve toplumların tarihsel dönüşümü ile ilgili önemli ipuçları verdiğini vurguladı.