Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Şubat 2023'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 azaldı.

Ayrıca, sanayi üretimi aylık bazda da yüzde 6 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Sanayi Üretim Endeksi'nin hesaplanmasında Aylık Sanayi Üretim Anketi ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılıyor. Ancak, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiştir. Bu nedenle, eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır. Tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 1,94'tür.