INVAMED Ar-Ge laboratuvarları tarafından geliştirilen ve üretilen Stena Periferik Akış Yönlendirici Stent Sistemi, uygun morfolojiye sahip periferik arterleri sağlam olan hastaların endovasküler tedavisinde kullanılmaktadır.

Anevrizma, arter duvarının bir kısmının zayıflayarak arterin genişlemesine veya balonlaşmasına neden olduğu tıbbi bir durumdur. Çoğu anevrizmanın nedeni bilinmemekle birlikte, damar sertliği gelişiminde rol oynayan sigara, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve yaşlılık gibi risk faktörleri de anevrizma için önemli risk faktörleridir. Aort anevrizmaları en sık görülen tiptir, ancak popliteal arter anevrizmaları gibi periferik anevrizmalar da yaygındır ve esas olarak uzuvlardaki arterlerde görülür.

Periferik anevrizmalar için tanı yöntemleri ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemeyi içerir. Periferik anevrizmaların %70'i küçük ve asemptomatik olmasına rağmen, bazı hastalarda kol veya bacakta nabız gibi hissedilen ele gelen bir şişlik veya ağrı gibi semptomlar görülebilir. Periferik anevrizmaların yırtılma olasılığı aort anevrizmalarına göre daha az olmakla birlikte atardamarda pıhtı oluşumu ve tıkanma, çevre dokulara bası gibi sorunlara neden olabilir. Bir anevrizmadan şüpheleniliyorsa, tanıyı doğrulamak için teşhis yöntemleri kullanılmalı ve tedavi seçenekleri arasında 10 güne kadar hastanede yatış gerektirebilecek cerrahi işlemler ve stent greftler kullanılarak endovasküler tedavi yer alabilir.

INVAMED tarafından üretilen Stena Periferik Akış Yönlendirici Stent Sistemi nispeten yeni ve konforlu bir endovasküler tedavi seçeneğidir. Çok yoğun bir dokuma ile beş katman halinde birbirine bağlanan alaşım tellerden oluşan kendi kendine genişleyen bir ağ yapısına sahiptir. Anevrizma bölgesine iyi uyum sağlar ve anevrizma kesesindeki kan basıncını zayıflatarak trombüs oluşumuna ve nihayetinde anevrizmayı küçültmeye ve hatta ortadan kaldırmaya yol açar.

INVAMED'e göre Stena Periferik Akış Saptırıcı Stent Sistemi, sağlam periferik arter anevrizmalarının (iliak, visseral, popliteal ve subklavian arterler) uygun morfolojiye sahip endovasküler tedavisi için uygundur. Stentler, periferik arterlerin duvarını desteklemek için geniş uçlara sahiptir ve bunların birbirine kenetlenen katmanları, bükülmeye ve yorgunluğa karşı yüksek direnç ve düşük toplam gözeneklilik sağlar. Ağ yapıları, endotelizasyon ve entegrasyonu kolaylaştırarak endotel dokusunun oluşturulmasına izin verir.