Değerli dostlarım , bildiğiniz üzere faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan işletmeler (araç kiralama,sürücü kursu vb.) dışındaki işletmelerin binek otomobil alımlarında, kiralamalarında ve yine binek otomobiller için yaptıkları çeşitli harcamalar için gider kısıtlaması uygulanmaktadır.

Binek otomobiller için yapılan (akaryakıt, kasko, bakım, otopark vb) harcamaların %70'i gider olarak vergi matrahından indirilebilirken,%30 'u Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kabul edilmektedir. Aynı şekilde bu harcama faturalarındaki KDV tutarlarının sadece %70'lik kısmı aylık Hesaplanan KDV'nizden indirim konusu yapılabilmektedir.

Binek otomobil alımlarında ve kiralamalarında ise gider yazılabilecek tutarlar her sene Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenmektedir.

30.12.2023 tarihli Resmî Gazete 'de 324 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanacak tutarlar aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

Binek Otomobil Kira Gideri:

Dostlarım 2024 yılında binek otomobil kira giderlerinizin Aylık 26.000TL+KDV tutarına kadar olan kısmını vergi matrahından indirebilirsiniz. Bu tutar aylık tutar olup bir aydan daha kısa süreli kiralamalarda 26.000TL/30gün=866,67TL günlük tutarı kiralama süresi ile çarparak kısıtlama rakamının tespit edilmesi gerekiyor.

Binek Otomobil kiralamalarındaki KDV tutarının da KDV hariç tutarı 26.000TL'sı üzerinden hesaplanan (Kdv oranı %20 için aylık 5.200TL) kısmını Hesaplanan Kdv tutarından indirebileceksiniz.  

Kira sözleşmesi 2024 yılından önce düzenlenmiş olsa da kısıtlama tutarı olarak 2024 yılı tutarları esas alınacaktır.

Binek Otomobil Alım Bedelleri

Binek otomobil alımlarını sıfır km ya da ikinci el alımı olmak üzere iki farklı başlıkta değerlendirmek gerekir. Aynı zamanda işletmenizin  faaliyet konusu binek otomobillerin kiralanması veya işletilmesi değilse binek otomobil alımı için ödeyeceğiniz KDV tutarını Hesaplanan Kdv'nizden indirim konusu yapmanız mümkün değildir. Ancak Hesaplanan KDV'den indiremediğiniz bu tutarı Binek Otomobil maliyetine ekleyebileceğiniz gibi gelir/kurumlar vergisi hesaplanmasında gider olarak dikkate alabilirsiniz.    

Sıfır KM Binek Otomobil Alımı

Sıfır km binek otomobil alımlarında ödenen ÖTV ve KDV toplamının 2024 yılı için en fazla 690.000TL’ye kadarlık kısmı gelir/kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Aşan kısım ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilecektir.

Faturadaki KDV ve ÖTV hariç tutar amortisman yoluyla gider yazılacak ancak sadece 790.000TL'sı üzerinden ayrılacak amortisman tutarları gelir/kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Eğer KDV ve ÖTV'yi doğrudan gider olarak yazmayıp aracın maliyetine eklemek isterseniz 2024 yılı için 1.500.000TL'sına kadar olan kısım üzerinden hesaplanacak amortisman tutarları vergi matrahından düşülecektir.    

Yukarıdaki verilerin ışığında 1.500.000TL'sının üzerinde bir fiyata sahip olan binek otomobil alımının 1.500.000TL'sını aşan kısmının vergi matrahınıza etkisi

olmayacağını söyleyebilirim.  

Örneğin; 31 Ocak 2024 yılında 2.000.000TL tutarında binek otomobil aldığınızı KDV ve ÖTV hariç tutarın 1.200.000TL KDV tutarı 240.000TL ÖTV tutarının da 560.000TL olduğunu varsayarsak  

-KDV ve ÖTV Tutarlarının Doğrudan Gider Yazılması Halinde: 240.000TL(KDV)+560.000TL(ÖTV)= 800.000TL'sının 690.000TL kadarlık kısmını gider olarak vergi matrahınızdan düşerken kalan 110.000TL'lık tutar kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

KDV ve ÖTV hariç kısım olan 1.200.000TL'sından ayrılacak amortisman tutarı(Normal Amortisman Yöntemi tercih edilirse %20) yıllık 240.000TL olup  bu tutarın sadece 158.000TL'sı (790.000TL*%20 amortisman) gider olarak dikkate alınacaktır. Geriye kalan yıllık 82.000TL amortisman kanunen kabul edilmeyen giderdir.

2024 yılı ocak ayında 2.000.000TL'sına satın alacağınız sıfır km binek otomobilin 2024 ve takip eden yıllarda vergi matrahınıza etkisi aşağıdaki şekilde olacaktır.

2024 Yılında Vergi Matrahından İndirilecek Tutar: 848.000TL (690.000TL+ 158.000TL) Kdv+Ötv+2024 yılı amortismanı

2025 Yılında Vergi Matrahından İndirilecek Tutar:158.000TL (2025 yılı amortismanı)

2026 Yılında Vergi Matrahından İndirilecek Tutar:158.000TL (2026 yılı amortismanı)

2027 Yılında Vergi Matrahından İndirilecek Tutar:158.000TL (2027 yılı amortismanı)

2028 Yılında Vergi Matrahından İndirilecek Tutar:158.000TL (2028 yılı amortismanı)        

    Vergi Matrahınızdan İndirilecek Toplam Tutar : 1.480.000TL

*Not: Normal Amortisman Yöntemi değil de Hızlandıran Amortisman Yöntemini tercih ederek ilk yıllardaki Amortisman Tutarlarını yükseltebilirsiniz. Bu tercih 2024 ve 2025 yıllarındaki vergi matrahınızın daha düşük hesaplanmasına katkı sağlayacak , ancak genel toplamda bir değişiklik yaratmayacaktır

-KDV ve ÖTV Tutarlarının Maliyete Eklenmesi Halinde:

Binek otomobil alımında ödenen KDV ve ÖTV tutarlarının doğrudan gider yazılması ya da gider yazılmayıp maliyete eklenmesi mükellefin tercihine bırakılmıştır. Maliyet tutarı amortisman yoluyla giderleştirilecektir.

2024 Ocak ayında 2.000.000TL (KDV+ÖTV dahil) satın alacağınız binek otomobilin  2024 ve takip eden yıllarda vergi matrahınıza etkisi aşağıdaki şekilde olacaktır.

2024 Yılında Vergi Matrahından İndirilecek Tutar: 300.000TL (2024 yılı amortismanı)

2025 Yılında Vergi Matrahından İndirilecek Tutar:300.000TL (2025 yılı amortismanı)

2026 Yılında Vergi Matrahından İndirilecek Tutar:300.000TL (2026 yılı amortismanı)

2027 Yılında Vergi Matrahından İndirilecek Tutar:300.000TL (2027 yılı amortismanı)

2028 Yılında Vergi Matrahından İndirilecek Tutar:300.000TL (2028 yılı amortismanı)

Vergi Matrahınızdan İndirilecek Toplam Tutar :1.500.000TL'sıdır.

Özet olarak 2024 yılında alacağınız sıfır km binek otomobilin Kdv+ÖTV'sini doğrudan gider yazarsanız toplam 1.480.000TL'sını KDV+ÖTV'sini maliyete eklerseniz toplam 1.500.000TL'sını 2024 ve ilerleyen yıllarda vergi matrahınızdan indirebileceksiniz.  

İkinci El Binek Otomobil Alımı

Dostlarım , ikinci el binek otomobillerde ÖTV hesaplanmamaktadır. Yine ikinci el binek otomobiller için ödenen KDV gider yazılamaz , otomobil maliyetine eklenir.

Bundan dolayı ikinci el binek otomobil için ödenen alım bedelleri sadece amortisman yoluyla gider yazılabilir.

2024 yılı için binek otomobil bedelinin sadece 1.500.000TL'sına kadar olan kısım üzerinden hesaplanacak amortisman tutarları vergi matrahından düşülecektir.

Doğrudan gider yazılacak tutarın olmaması ve sıfır km'ye göre daha düşük bedeli olmasından dolayı ikinci el otomobil alımı 2024 ve 2025 yıllarındaki vergi matrahınızı düşürmede sıfır km otomobil alımına göre daha az katkı sağlayacaktır. Yine de tercihinizi ikinci el otomobil olarak yaparsanız Amortisman Yöntemi olarak Hızlandıran Amortisman Yöntemini  kullanmanızı tavsiye ederim.

**Not:Binek otomobil amortisman kısıtlamasında uygulanan tutarlar binek otomobilin alındığı yıla bağlı olarak değişmektedir. Binek otomobil hangi yıl alındıysa o yıl için açıklanan amortisman gider kısıtlaması tutarına tabi olacaktır.

Binek Otomobil İle İlgili Giderler

Dostlarım binek otomobil ile ilgili yapılan harcamalardaki %70 oranında bir değişiklik yapılmamıştır. Binek otomobiliniz ile ile ilgili trafik/kasko sigortası, akaryakıt, bakım, otopark, yıkama gibi giderlerin %70'ini gider olarak  vergi matrahınızdan düşebilirsiniz. Yine bu harcama faturalarındaki KDV tutarlarının sadece %70'lik kısmını aylık Hesaplanan KDV'nizden indirim konusu yapabilirsiniz.

Kredi kullanarak binek otomobil almak isterseniz otomobilin alındığı ilk yıl ödeyeceğiniz kredi faizlerini otomobil maliyetine ekleyecek sonraki yıllarda ödeyeceğiniz kredi tutarlarının ise %70'ini vergi matrahınızda gider olarak dikkate alabileceksiniz.  

Değerli dostlarım , yukarıda bahsettiğim kısıtlamalar sadece binek otomobilleri kapsamakta olup , faaliyet konunuz uygun  olması halinde motosiklet alımlarında veya motosikletiniz ile ilgili yapacağınız harcamalarda gider kısıtlaması uygulanmayacağını vurgulamak isterim.