Genç girişimcilere müjde niteliğindeki yenilikler için yazımıza göz atabilirsiniz.

Değerli Dostlarım ,    

Genç Girişimci İstisnası 10.02.2016 yürürlüğe girmiş olan, yeni iş kuran genç girişimcilerin 3 yıl süre ile gelir vergisi 1 yıl süre ile de Bağ-Kur Prim yüklerini üzerlerinden alarak onlara katkı sağlayan çok önemli bir istisnadır. 2016 yılından itibaren yıllık 75.000TL olarak uygulanan gelir vergisi istisnası tutarı nihayet 2023 yılında arttırıldı.

Genç Girişimci Kimdir?

Dostlarım , bu kanundan faydalanabilecek olan genç girişimciler,18-29 yaş arasında (29 yaşını doldurmamış) ve ilk defa işyeri açacak olan girişimcilerdir.

İstisna Kapsamı:

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının gelir vergisi tarifesinin 2.diliminde yer alan tutara kadar olan kısmı(2023 yılı için 150.000TL) gelir vergisinden müstesnadır. Aynı kişilerin ilk yıl ödemeleri gereken 4/B Primleri (Bağ-Kur)'de 1 yıl süre ile Hazine tarafından karşılanacaktır.  

**2023 yılında uygulanacak olan Gelir Vergisi İstisna tutarı 150.000TL'sıdır.Her yıl Gelir Vergisi Tarifesinde yer alan dilimlerin arttığını göz önüne alırsanız bu tutar önümüzdeki yıl artacaktır.

Yararlanma Şartları:

a)    İşe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilmesi.( Vergi Usul Kanununa göre işe başladıktan itibaren 10 gün içerisinde ilgili vergi dairesine İşe Başlama Bildiriminde bulunulması gerekmektedir)

b) Ticari, zirai veya mesleki kazanç faaliyeti ile iştigal edilmesi.      (eczacı,market,berber,çiftçi,mimar,avukat vs)

c) İşte bilfiil çalışılması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi. (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zorunlu ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.)

d) Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

e) Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu kanundaki şartları taşıması gerekmektedir.

f)Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekmektedir.

Değerli dostlarım üç takvim yılı için geçerli olan vergi istisnası sadece Gelir Vergisini kapsamaktadır. KDV ve Stopaj gibi diğer vergi türlerini kapsamamaktadır.

Bağ-Kur Prim desteği ise sadece ilk yıl için uygulanmaktadır.

Normal şartlarda 2023 takvim yılında 150.000TL kazanç elde eden bir gelir vergisi mükellefinin ,yıllık Gelir Vergisi 26.500TL'sıdır. 2023 yılında ödenmesi gereken Bağ-Kur Primi de toplam 41.457TL' sıdır. Bu istisnadan faydalanacak olan genç girişimci sadece ilk yılı için 68.000TL'sını cebinde tutarak iş hayatına avantajlı bir başlangıç yapmış olacaktır.

Kıymetli okurlarım , yazımın başında da belirttiğim gibi Genç Girişimci İstisna Tutarının 2023 yılı başında 75.000TL’sından 150.000TL’sına arttırılması geç kalınmış ancak doğru bir karar. İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda aynı artışın KOSGEB Girişimcilik Destekleri için de yapılmasını umut ediyorum.     

Saygılarımla,