Taşınmaz satışlarında 1 Temmuz 2023 itibariyle yeni bir dönem başladı. Önceden yalnızca tapu müdürlüklerinde yapılan satış işlemleri artık noterlerde de yapılabiliyor. Peki yapılan bu yeni düzenleme nasıl işliyor?

Öncelikle taraflar, kendi e-devlet şifreleri ile Noterler Birliği web sayfasına girip “E- randevu/Başvuru” butonundan randevu talep ediyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, taşınmazın satış şekli belirleniyor. Burada kendi adınıza kayıtlı olan taşınmazın satışı için talep oluşturabileceğiniz gibi, yetkilendirildiğiniz taşınmazın satış başvurusunu da yapabiliyorsunuz. Sistemin, aşamalarını takip ederek, taşınmaza ilişkin bilgi ve belgeleri
sisteme yüklemek gerekiyor.

Belgeler yüklendikten, web sayfasının aşamaları tamamlandıktan sonra, randevu talebi oluşturuluyor. Bu randevu talebi, ilgili noterin sistemine düşüyor. Noter, belgeleri inceledikten sonra, eğer herhangi bir eksiklik yoksa başvurucuya randevu veriyor. Burada önemli olan husus, satış işlemi için notere gidildiğinde, sisteme hangi belge yüklendi ise, başvuruya da o evrakların götürülmesi. Eğer başvurunuzu kimlik kartınız ile yaptıysanız, kimlik kartı ile birlikte
gitmeniz gerekiyor. Örneğin pasaportla gitmiş olmanız halinde işlemler tamamlanamıyor. Noterliklerde yalnızca kat mülkiyeti kurulmuş mesken ve arazilerin satışı yapılabiliyor. Bu taşınmazların da üzerinde herhangi bir şerh veya takyidat bulunmaması gerekiyor. Örneğin,
taşınmazda eski tarihli de olsa bir haciz şerhi bulunması veya kat irtifakına henüz geçilmemiş bir dairenin satışı, noterlikler tarafından gerçekleştirilemiyor.
Taşınmazların satışında, ilgili taşınmazın belediyelerce beyan edilen emlak satış değerine göre 2.000 TL-11.000 TL arasında bir noterlik masrafı alınıyor. Ayrıca tapu harcı ve döner sermaye de tapu müdürlükleri adına noterliklerce tahsil ediliyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bu yana Antalya merkezde henüz tamamlanmış bir satış işlemi mevcut değil. Tapu harcı ve döner sermaye ücretinin yanı sıra, noterlik ücretinin de alınması, satış işlemini çok masraflı hale getiriyor. Ayrıca noterlerin, tapu kaydına ilişkin inceleme yetkisi de kısıtlı olması nedeniyle, taşınmaz satışına ilişkin muvazaa ve uyuşmazlık
riskini arttırıyor. Bu nedenle de yasanın günlük hayatta çok karşılık bulamadığını görüyoruz.